Hestesport

Som medlem i Giske Hestesportsklubb får du tilsendt bladet Hestesport fra Norges Rytterforbund 8 ganger i året.

Av økonomiske årsaker vil medlemsbladet bli stanset til medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten for 2012 innen 28.02.2013

Etter fristen vil betalte medlemskap bli registrert hos rytterforbundet i begynnelsen av hver påfølgende måned.

Hvis du endrer adresse er du selv ansvarlig for å gi klubben skriftlig beskjed om dette senest en uke før fristen hos rytterforbundet går ut.

Hvis du har betalt og ikke får bladet ber vi deg ta kontakt på giskehestesportsklubb@live.no

UTGIVELSESPLAN  

2013 Kommer

 

NUMMER

INNLEV. FRIST ENDRINGER

UTGIS UKE
 

 

Husk vi ettersender ikke blader hvis endringene kommer etter innleveringsfristen.

 

Vi forbeholder oss retten til endringer.