Aktiviteter i stallen og på ridebanen

Stallområdet:
 
I stallen og på området rundt stallen oppholder du deg på eget ansvar. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer under 16 år som ikke er erfarene med hest/ kjenner til hestene/ har avtale med hesteeier, om å ta med foreldre eller annen foresatt.
 
Barn til den dato de fyller 13 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund når de deltar på klubbens arrangementer. Les mer om dette her:
http://www.giskehestesportklubb.com/

Fra fylte 13 år (til en fyller 70 år) tilbys ulykkesforsikring gjennom If, via rytterlisens. Forsikringen gjelder fra betalingstidspunktet og ut
kalenderåret. Sjekk ut hestesport, eller www.rytter.no for mer info.