STYRET

Styret i Giske Hestesportsklubb

Leder: Synnøve Berget
Nestleder: Line Fuglstad
Kasserer: Lise Hansen
Sekretær: Margareth Gjøsund

Styremedlem: Peter Roald
Styremedlem: Arnt Tore Roald

Vara: Ann Iren Johnsen

Valgkomite: Eva Hjelvik og Helen Giskeødegård