Pris for baneleie og boksleie

Boksleie: 250,- pr døgn ved arrangement, dersom kapasitet.

Boksleie medlem per døgn kr 100.- 

Fast oppstalling: 1000,- pr mnd.(inkluderer kun boks,utstyrsbod og egen paddock)

Fellesbeite/paddock: 50,- pr døgn

Ridebaneleie:
-Medlemmer; GRATIS
-Ikke medl; 50,- pr dag.

Klubben har også hestehenger til utleie:

Medlemmer:

 All kjøring i Giske kommune: Gratis

Annet: 250 pr døgn
Ikke medl: 400 kr døgn 


Beite mai-september (medl/ikke medl)

Pris per mnd 500/800

Pris per døgn 25/50


Kontakt: Helen mob. 481 20255