Melemskontingent 2013

Er du eller vil du bli medlem i Giske Hestesportsklubb?
Nedenfor finner du priser og kontonummer.
Husk å melde inn fullstendig navn, adresse og fødselsdato. 
Legg gjerne også inn mobil og mailadresse slik at du får informasjon når nettsida oppdateres eller vi vil informere om aktiviteter.

Medlemsavgiften inkluderer  bladet Hestesport fra Norges rytterforbund og sendes til alle enkeltmedlemmer og den som blir angitt som hovedmedlem i familiemedlemskap.

For de som allerede er medlem (2012)  minner vi om at bladet blir stoppet fra februar 2013 dersom kontingenten uteblir.
Innbetaling til kontonummer 3904.23.51265
Pris
Familiemedlemskap
500 kr
Enkeltmedlem
400 kr
Medlem (Uten bladet Hestesport hvis du har hoved medlemskap i en annen klubb)
200 kr
Husk navn og fødselsdato til samtlige familiemedlemmer