Grønt kort

På grunn av nytt reglement fra NRYF fom 01.03.12 MÅ alle som skal delta fom utvidet klubbstevne ha grønt kort. Dette betyr at de som har tenkt å starte i Øyacupen 2013 må ta grønt kort i løpet av våren. Følg med på nettsida. Info om kurs blir lagt ut så snart som mulig